Transzparencia

A Társaság ezúton tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit, hogy az Európai szabályozásnak való megfelelés érdekében egyrészről, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011 EU parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelés alapján, belső magatartási és közzétételi szabályzatot, másrészről a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által hozott, 648/2012/EU számú rendelet (továbbiakban: EMIR) alapján jelentéstételi szabályzatot fogadott el. A kapcsolódó szabályzatok alapján teljesíti irányadó kötelezettségeit és tesz eleget a szabályozásban foglalt kötelezettségeinek. 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II.emelet 144 Mobil: +36 20 219 3364