Nyilatkozat

Jognyilatkozat

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A www.ehep.hu címen elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a Web-oldalainkat!
 

Információk:

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ( a továbbiakban Társaság )minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Társaság Internetes Web-lapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Társaság sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen Web-oldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Web-oldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Társaság nem vállal felelősséget a Web-oldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.ehep.hu Web-oldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Társaság nem vállal felelősséget a Web-oldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Társaság nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Web-oldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Társaság Web-oldalán található semmilyen információ nem képez befektetési felhívást a Társaság részvényeire, vagy az azokkal kapcsolatos egyéb ügyletekre vonatkozóan, illetve ilyen felhívásként nem is értelmezhető vagy vélelmezhető.

A Társaság Web-oldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Társaságnak, elfogadja, hogy a Társaságnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Társaság az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.
 

A személyes adatok védelme:

A Társaság bármely - a Web-olalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Társasághoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Társaság - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Társaság az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,

A Társaság - partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Társasággal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Társaság az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Társaság Web-oldalairól más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Társaság nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
 

Szerzői jog:

A Társaság Web-oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Társaság kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Társaság fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Társaság minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II.emelet 144 Mobil: +36 30 613-4306